آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وال استریت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
وال استریت

واژه انگلیسی
Wall street

توضیحات
بازار بورس نیویورک که به نام خیابان کوچکی در نزدیکی آن شهرت یافته است. این واژه در مورد بازار مالی ایالات متحدّه امریکا نیز به کار می‌رود.