آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنترل همساز ، کنترل بهینه‌ساز


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کنترل همساز ، کنترل بهینه‌ساز

واژه انگلیسی
Adaptive control (self - optimizing control)

توضیحات
نوعی روش کنترل است که در آن از وسایل اتوماتیک جهت تنظیم سیستم تحت کنترل استفاده می‌شود تا به عملکرد مطلوب برسد. در این روش ، هدفها با توجه شرایط متغیّر تجدیدنظر و اصلاح می‌شوند تا بهترین عملکرد در شرایط متفاوت حاصل شود.