آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توافق و رضایت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
توافق و رضایت

واژه انگلیسی
Accord and satisfaction

توضیحات
اصطلاحی است حقوقی که در مورد تغییر در شرایط قرارداد اصلی به کار می‌رود و نشانگر آن است که طرفین قرارداد با تغییر اعمال شده موافقند و از قرارداد جدید راضی هستند.