آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میز خدمات اضافی (به مشتریان)


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
میز خدمات اضافی (به مشتریان)

واژه انگلیسی
Accommodation desk

توضیحات
بخشی در فروشگاه است که به ارائهٔ خدماتی به مشتریان ، از قبیل دسته‌بندی کالا ، برگرداندن پول ، و غیره اختصاص دارد.