آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک زودرس یا سریع


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
استهلاک زودرس یا سریع

واژه انگلیسی
Accelerated depreciation

توضیحات
نوعی استهلاک دارایی ثابت با نرخ سریع که در حسابداری به منظور استفاده از مزایای مالیاتی خاصّی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مستهلک شدن دارایی ثابت سریعتر از نرخ معمول به علت استفاده زیاد.