آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رکورد اضافی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رکورد اضافی

واژه انگلیسی
Addition record

توضیحات
رکوردی که از به‌وجود آمدن رکورد جدید در هنگام اجرای یک فایل به‌وجود می‌آید.