آفتاب

واژه نامه های آفتاب

درجه اول در لویدز


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
درجه اول در لویدز

واژه انگلیسی
Al. at Lloyd's

توضیحات
اصطلاحی است که از فهرست کشتیرانی خارجی لویدز انگلستان گرفته شده و به وضع بدنهٔ کشتی اشاره دارد. عدد l به شروط انبارها ، لنگرها و جزاینها مربوط می‌شود. به این ترتیب "Al" به معنای درجهٔ اول و معمولاً برای توضیح هر چیزی است که از حیث معیار دارای کیفیت عالی باشد