آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه حرکتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه حرکتی

واژه انگلیسی
Motor zone

توضیحات
منطقه‌ای از قشر مغز که اگر به‌وسیله برق تحریک شود باعث انقباض عضلات ارادی می‌شود.