آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه عدسی مغز


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه عدسی مغز

واژه انگلیسی
Lenticular zone

توضیحات
منطقه‌ای در مغز که از جلو به‌وسیله ماده سفید شیار پائینی پیشانی و از عقب به‌وسیله ناحیه ورنیکه و از خارج به‌وسیله انسولا و از داخل به‌وسیله کپسول خارجی، هسته‌های عدسی و دمی، قطعات جلوئی و عقبی کپسول داخلی و تالاموس احاطه شده است.