آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه راحت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه راحت

واژه انگلیسی
Comfort zone

توضیحات
درجه حرارت محیط بین ۱۳ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد (۵۵ تا ۷۰ درجه فارنهایت) که در آن میزان رطوبت هوا بین ۳۰ تا ۵۵ درصد باشد.