آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه رگی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه رگی

واژه انگلیسی
Zona vasculosa

توضیحات
منطقه‌ای در حفره فوق‌پستانی که مشتمل بر سوراخ‌های زیادی برای گذر کردن رگ‌های خونی است.