آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رشد اقتصادی صفر


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
رشد اقتصادی صفر

واژه انگلیسی
Zero Economic Growth

توضیحات
هدف بسیاری از مردم است که احساس می‌کنند به سبب افزایش در کالاها و خدماتی که معمولاً تولید می‌شوند و بر آلودگی محیط زیست می‌افزایند و نیز شتاب در بهره‌برداری و مصرف سوخت‌های سنگواره‌ای مانند نفت و گاز و جز اینها، سطح زندگی به اندازه بالاست و دیگر کوشش برای رشد اقتصادی باید متوقف شود. نشانهٔ اختصاری آن .Z.E.G است.