آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختتامیهٔ روز پیش؛ پایان روز پیش


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اختتامیهٔ روز پیش؛ پایان روز پیش

واژه انگلیسی
Yesterday's Closing

توضیحات
اصطلاح بورس اوراق بهادار است و اشاره دارد به صورت مظنه‌گذاری در آن روز.