آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میثاق یائونده؛ عهدنامهٔ یائونده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
میثاق یائونده؛ عهدنامهٔ یائونده

واژه انگلیسی
Yaounde Convention

توضیحات
پس از دو سال مذاکره، میثاق اتحادی میان جامعهٔ اقتصادی اروپا و اتحادیهٔ افریقا و مادگاسکار در سال ۱۹۶۳ میلادی در یائونده پایتخت کامرون به امضاء رسید. این پیمان یک رشته سیاست‌های متقابل و بدون تبعیض تنظیم رد و مقرراتی حاکم بر پرداخت‌های بین‌المللی و نقل و انتقال سرمایه وضع نمود و برنامه‌های همکاری، مالی و فنی را بسط داد. تعرفه‌ها و سهمیه‌ها دربارهٔ بیشتر کالاهای مورد معامله میان جامعهٔ اقتصادی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه افریقایی، ماداکاسگار و دولت‌های وابسته حذف شدند.