آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(zikkurat، zikyrat) (در معماری بابلی‌های قدیم) برج بلند و طبقه هرمی شكل پلكان‌دار، زیگورات.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(zikkurat، zikyrat) (در معماری بابلی‌های قدیم) برج بلند و طبقه هرمی شكل پلكان‌دار، زیگورات.

واژه انگلیسی
Ziggurat

توضیحات