آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میل به پرداخت؛ میل پرداخت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
میل به پرداخت؛ میل پرداخت

واژه انگلیسی
Willingless to Pay

توضیحات
ارزش‌گذاری هر فرد روی یک کالا یا خدمت برحسب پول است.