آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سطح توجه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سطح توجه

واژه انگلیسی
Attention level

توضیحات
سطح توجه ، میزان توجه فرد نسبت به یک محرک است. این اصطلاح به‌وسیله ساخت‌گرایان با شکل (structuralists) یک‌سری سطوح نسبتاً دقیق ، از بی‌توجّهی مطلق فرد بیهوش تا واضح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین توجه کانونی متداول گردید. امروزه این اصطلاح بدون سطوح مشخص و فقط در ارتباط با میزان توجه شخص نسبت به کار یامحرکی به‌کار می‌رود.