آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دل‌بستگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دل‌بستگی

واژه انگلیسی
Attachment

توضیحات
۱- به‌طورکلی ، پیوند عاطفی بین مردم. مفهوم ضمنی آن این است که چنین پیوندی با وابستگی همراه است. مردم برای ارضای عاطفی برهم تکیه می‌کنند. ۲- در روان‌شناسی رشد ، پیوند هیجانی که بین بچّه شیرخوار و مادر یا شخص بالغ دیگر پدید می‌آید ، به‌گونه‌ای که کودک موقع ناراحتی به آنها پناه‌ می‌برد ، از آنان نمی‌ترسد ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در مرحله‌ای که وجود بیگانه‌ها اضطراب‌انگیز است ، نسبت به مراقبت‌شدن توسط آنها علاقه نشان می‌دهد ، و موقع جدائی از آنها اضطراب نشان می‌دهد.