آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فوق دیپلم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فوق دیپلم

واژه انگلیسی
Associate degree

توضیحات
این مدرک به دانشجویانی اعطا می‌‌گردد که ۷۲ تا ۷۸ وسط درسی را در رشتهٔ خود در مؤسسات آموزش عالی کوتاه‌مدت گذرانده باشند. کسانیکه مدرک فوق را کسب کنند می‌توانند در یکی از رشته‌های وابسته به رشته تحصیلی خود با امتحان ورودی در سطح کارشناسی به تحصیل مشغول شوند.