آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوش مصنوعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هوش مصنوعی

واژه انگلیسی
Artifical intelligence

توضیحات
۱- شاخه‌ای از علم کامپیوتر که توانائی کامپیوتر در شبیه‌سازی جنبه‌های مختلف هوش ازجمله تشخیص صدا ، استنباط ، پاسخ خلاقانه ، توانائی یادگیری از تجربیات قبلی و توانائی نتیجه‌گیری از اطلاعات ناقص را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. ۲- یک نظام علمی که بخشی از علم کامپیوتر یا علم‌شناختی به‌حساب می‌آید. شخصی که به مطالعه هوش مصنوعی می‌‌پردازد می‌کوشد تا ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی درست کند که اعمال هوشمندانهٔ انسان را انجام دهند. اگرچه غالب کارهائی که درباره هوش مصنوعی انجام می‌شود با کامپیوترهای رقمی (دیجیتال) نیز انجام می‌شود ، بااین‌حال کاربرد کامپیوتر برای چنین کاری الزامی نیست.