آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استعداد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
استعداد

واژه انگلیسی
Aptitude

توضیحات
- ظرفیت یا توان بالقوه برای یادگیری یک موضوع خاص یا رشد یک مهارت ویژه را استعداد گویند. - توانائی بهره‌وری فوری از آموزش ، تعلیم یا تجریه در یک محدودهٔ مشخص از عملکرد است. در کار درمانی ، توانائی و مهارت طبیعی شخص در زمینه‌های خاص است.