آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شاگرد ، نوآموز ، کارآموز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شاگرد ، نوآموز ، کارآموز

واژه انگلیسی
Apprehentice

توضیحات
۱- کودک یا نوجوانی که به صنعتگری سپرده می‌شود تا از او تعلیم بگیرد و زیرنظرش کار کند. ۲- کارگری که هنوز مشغول یادگیری صنعت یا پشه‌ای است و هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که از مراقبت و راهنمائی استادش بی‌نیاز باشد.