آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استدلال قیاسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
استدلال قیاسی

واژه انگلیسی
Analogical reasoning

توضیحات
استدلالی که در آن تصمیم در مورد اشیا ، مفاهیم و رخدادها بر پایه مشابهت بین روابط دو مورد اتخاذ می‌شود.