آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرحله مقعدی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مرحله مقعدی

واژه انگلیسی
Anal stage

توضیحات
مرحله‌ای از نظریه رشد روانی - جنسی فروید است که تقریباً بین سنین یک تا سه‌سالگی یعنی زمانی که تمایلات کودک پیرامون فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقعدی متمرکز است ، واقع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در طی این مرحله ، کودک لذت ، احساس موفقیت یا احتمالاً احساس گناه ناشی از دفع یا نگهداری مدفوع را تجربه می‌کند. روانکاوان معتقدند که برخورد نامطلوب در این مرحله ، برای مثال سختگیری بیش از حد در امر آ‌موزش توالت‌کردن ، ممکن است موجب مشکلات شخصیتی بعدی شود.