آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوعدوستی ، دگردوستی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نوعدوستی ، دگردوستی

واژه انگلیسی
Altruism

توضیحات
احترام به نیازها و خواست‌های دیگران ، این اصطلاح به وسیله فیلسوف فرانسوی "اگوست کنت "ابداع شد که معتقد بود که مسئله عمده هستی "زندگی‌کردن به خاطر دیگران" است. این اصطلاح تلویحاً به رفتاری که به منظور بالابردن ایمنی ، طولانی‌تر کردن زندگی و احترام به علایق دیگری در عین حال که زندگی و ایمنی و خواست‌های خود شخص در معرض خطر قرار می‌گیرد ، اطلاق می‌شود. عقیده‌ای که بنابر آن سعادت عمومی جامعه هدف شایسته اعمال فردی است.