آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوریتم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوریتم

واژه انگلیسی
Algorithm

توضیحات
۱- در مفهوم کلی ، هر سری دستورالعملی که امکان پیگیری آنها جهت انجام کار خاصی وجود داشته باشد. در رابطه با کامپیوتر ، الگوریتم معمولاً به شکل یک‌سری دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زبان کامپیوتری کدُدهی می‌شود که روی نوعی از داده‌ها عملیات انجام می‌دهند. ۲- روش مرحله‌به‌مرحله برای حل یک مسئله ۳- دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا سلسله دستوراتی هستند که معمولاً به شکل شجره‌نامه‌های خانوادگی ارائه می‌شوند.