آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناخوانی ، ناتوانی در خواندن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناخوانی ، ناتوانی در خواندن

واژه انگلیسی
Alexia

توضیحات
۱- ناخوانی عبارت است از ناتوانی در خواندن و کسب معنی از واژه‌های چاپ یا نوشته‌شده؛ ناخوانی ممکن است بر اثر آسیب مغزی ، چه بر اثر تصادف و چه بر اثر بیماری ناشی شود. گاهی اوقات ناخوانی را "واژه کوری" (Word blindness) می‌گویند. ۲- واژه‌ای است که برای توصیف ازدست‌دادن توانائی خواندن در کسی که قبلاً تحصیل کرده و از قدرت بینائی کافی بهره‌مند است به‌کار می‌رود. آلکسیا فقط به ازدست‌دادن کامل توانائی خواندن گفته نمی‌شود بلکه هر درجه‌ای از اختلاف خواندن را دربرمی‌گیرد. ۳- عدم توانائی در خواندن ، مثل وقتی که فرد قبلاً یاد گرفته بخواند ولی دیگر نمی‌تواند علائم بصری را بفهمد.