آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلال عاطفی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اختلال عاطفی

واژه انگلیسی
Affective disorder

توضیحات
اختلال عاطفی ، اختلال در حالت روانی یا احساس است که امکان دارد به اختلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی در افکار و اعمال منجر شود ، مانند افسردگی