آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بزرگسالی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
بزرگسالی

واژه انگلیسی
Adulthood

توضیحات
۱- بزرگسالی دو معنی دارد: الف- دورانی که بلافاصله پس از نوجوانی شروع می‌شود و تا سنین پیری ادامه دارد؛ ب- رشد جسمانی ، روانی و اجتماعی که به این دوران اختصاص دارد. ۲- این مرحله از رشد را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود: جوانی یا اول بزرگسالی ، اواسط بزرگسالی ، و پیری یا اواخر بزرگسالی. اریک اریکسون سه وظیفه عمده که شخص باید در دوره بزرگسالی بر آ‌نها تسلط یابد ، موارد زیر می‌شمارد هویت‌ یابی ، زایش (مولدبودن) ، کمال