آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوجوانی ، بلوغ


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نوجوانی ، بلوغ

واژه انگلیسی
Adolescence

توضیحات
- مرحله‌ای از رشد و تکامل انسان است که معمولاً برای دخترها بین ۱۲ تا ۲۱ سالگی و برای پسرها بین ۱۳ تا ۲۲ سالگی می‌باشد. این مرحله با نضج اعضای تناسلی و وظایف آنها مشخص می‌شود. - دوره‌ای از رشد (بلوغ تا کمال) که شروع آن معمولاً در سن ۱۲ سالگی و با آشکارشدن علائم جنسی ثانویه مشخص می‌شود و پایان آن نیز به کمال جنسی در حدود سن ۲۰ سالگی است. - دورهٔ انتقالی میان کودکی و بزرگسالی را نوجوانی گویند. این دوره با بلوغ جنسی شروع می‌شود و با تغئیرات جسمانی و روانی که به رشد دستگاه تولیدمثل و بزرگسال کامل‌شدن منجر می‌گردد ، همراه است. این اصطلاح برای دوره سنی تقریبی ۱۲ تا ۲۰ سالگی به‌کار می‌رود. دوره نوجوانی ، یک دوره مبارزه‌طلبی رشدی است و نوعاً با کاهش اتکا و ابستگی به والدین و خانواده ، رشد احساس خودرهبری ، یافتن ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اعتقادها ، به‌ویژه نگرش نسبت به روابط جنسی و آماده‌شده برای یافتن شغل همراه است.