آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اعتیاد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اعتیاد

واژه انگلیسی
Addiction

توضیحات
- پدیده خوپذیری و سازگاری تدریجی موجودزنده با برخی اشیا یا حرکات - هرگونه وابستگی شدید روانی یا فیزیولوژیک ارگانیسم نسبت به یک دارو - استعمال مکرر و مداوم یک دارو یا ماده شیمیائی که ترک آن باعث بروز علائم نگرانی می‌‌شود و شخص را ناچاراً به استعمال مکرّر می‌کشاند و سبب ازبین رفتن سلامت جسم و روح می‌گردد. - خود را وقف عادتی نکوهیده کردن ، یا ابتلای اسارت‌آمیز به ماده‌ای- سنخاً مخدّر- که از نظر جسمی یا اجتماعی زیانبخش شمرده می‌شود.