آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آداپتور ، وفق‌دهنده ، تطبیق‌دهنده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آداپتور ، وفق‌دهنده ، تطبیق‌دهنده

واژه انگلیسی
Adaptor

توضیحات
در مورد کامپیوترهای شخصی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص آی‌بی‌ام و سازگار با آن ، معمولاً یک برد مدار چاپی است که قابلیت استفاده از یک ابزار جانبی را برای کامپیوتر فراهم می‌سازد که اتصالات یا مدارهای لازم برای آن را از قبل ندارد. آداپتورها اغلب جهت ارتقاء به یک سخت‌افزار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.