آفتاب

کلینیک کسب و کار آفتاب - دکتر مازیار میر - قسمت نهم فرش دستبافتصدای ما را از کلینیک کسب و کار آفتاب می شنوید...

دکتر مازیار میر  کارشناس و مشاوره استارتاپ ، لین استارتاپ ، کسب و کار ، و کار آفرینان می باشند ، که نزدیک به دو دهه است به صورت تخصصی در این زمینه کار می کنند.

در قسمت نهم در رابطه با صنعت فرش دستباف که بازار خرید اون قفل شده هم به خاطر تحریم و  هم شرایط کنونی بازار، راه حل هایی را می شنویم.

به پادکست زیر مراجعه کنید.صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید