آفتاب

کلینیک کسب و کار آفتاب - دکتر مازیار میر - قسمت سوم کروناصدای ما را از کلینیک کسب و کار آفتاب می شنوید...

دکتر مازیار میر  کارشناس و مشاوره استارتاپ ، لین استارتاپ ، کسب و کار ، و کار آفرینان می باشند ، که نزدیک به دو دهه است به صورت تخصصی در این زمینه کار می کنند.

در قسمت سوم در رابطه بیماری کرونا که همه گیر شده و به خیلی کسب و کارها ضرر رسانده است ، برای کمک به رویه های کنونی و ایجاد برنامه برای این معذل ، راه حلهایی می شنویم. 

 به پادکست زیر مراجعه کنید.صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید


وبگردی