آفتاب

کلینیک کسب و کار آفتاب - دکتر مازیار میر - قسمت اولصدای ما را از کلینیک کسب و کار آفتاب می شنوید...

دکتر مازیار میر  کارشناس و مشاوره استارتاپ ، لین استارتاپ ، کسب و کار ، و کار آفرینان می باشند ، که نزدیک به دو دهه است به صورت تخصصی در این زمینه کار می کنند.

در قسمت اول  در رابطه با دو مسئاله ای که غالبا در استارتاپ ها با آن  مواجه میشیم ، راه حل هایی می شنویم. 

 به پادکست زیر مراجعه کنید.صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید