آفتاب

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبانانتخابات حوزه ۴ نماینده فوتی و رداعتبارنامه شده با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره چهار حوزه انتخابی که نمایندگان آن فوت یا رد اعتبارنامه شده اند، گفت: انتخابات حوزه ۴ نماینده فوتی و رداعتبارنامه شده با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید


وبگردی