آفتاب

نشست خبری سخنگوی دولتعلی ربیعی در نشست خبری روز سه شنبه با اصحاب رسانه، تولید ادبیات هنجار شکن در زمینه تاسیسات هسته‌ای را گام نهادن در مسیر خطوط قرمز صلح و امنیت جهانی عنوان کرد.

علی ربیعی در نشست خبری روز سه شنبه با اصحاب رسانه، تولید ادبیات هنجار شکن در زمینه تاسیسات هسته‌ای را گام نهادن در مسیر خطوط قرمز صلح و امنیت جهانی عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست نسبت به ادبیات سازی خطرآفرین رسانه‌های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد. 
وبگردی