آفتاب

سخنان ‌«ظریف» در مجلس شورای اسلامیوزیر امور خارجه کشورمان صبح یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم انسجام درونی در کشور گفت: سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان صبح یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم انسجام درونی در کشور گفت: سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را ایشان تعیین می‌کنند. صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید