آفتاب

سخنان روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونارییس جمهوری صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه زمان مشخصی برای پایان کرونا وجود ندارد، گفت: برای مقابله بلند مدت با کرونا باید آماده شویم.

رییس جمهوری صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه زمان مشخصی برای پایان کرونا وجود ندارد، گفت: برای مقابله بلند مدت با کرونا باید آماده شویم.
وبگردی