آفتاب

TheDeparted"جدا مانده"در برخی از فیلم ها عنوان، می تواند محتوا یا موضوعی را که قرار است به آن پرداخته شود روشن نماید.

در برخی از فیلم ها عنوان، می تواند محتوا یا موضوعی را که قرار است به آن پرداخته شود روشن نماید.
 نیز که مرحوم، از دست رفته یا جدامانده ترجمه شده است، می تواندThe Departed کلیدی برای راهیابی به محتوای فیلم باشد. سه شخصیت اصلی فیلم فرانک (جک نیکلسون) ویلیام (لئوناردو دی کاپریو) و سالیوان (مت دیمون) هر کدام در جایی قرار می گیرند که متعلق به آن نیستند.
فرانک سردسته قاچاقچیان، خود یکی از مامورین FBI بوده است که عامل سران و دولتمردان عالی رتبه است و منافع غیرقانونی آن ها را تامین می کند. سالیوان مامور فرانک در پلیس ماساچوست است و با خبرچینی خود مانع از دستگیری فرانک توسط پلیس مخفی می شود، ویلیام یک پلیس مخفی است و مامور نفوذی در تشکیلات فرانک و باند قاچاقچیان است و برای به دام انداختن فرانک و متلاشی کردن باند آن ها تلاش می کند.
بنابراین معنی جدامانده یا از دست رفته برای آن ها در این موضوع (هیچ کدام در جای واقعی خود قرار نگرفته اند) صدق می کند و درنهایت هر سه این شخصیت ها به نوعی کشته می شوند و معنی مرحوم نیز برای هر یک معنی پیدا می کند.
نتیجه ی مجموع حوادثی که در فیلم اتفاق می افتد، فسادی است که در سطح و اعماق حکومت امریکا موج می زند و به راحتی قابل برطرف شدن نیست. در حالی که درفیلم نشان می دهد عوامل فساد کشته شده و از بین می روند اما در همان حال این نابودی حاصل اراده حاکمان امریکایی نیست بلکه یکی از آن ها (فرانک) توسط یک تبه کار دیگر (سالیوان) کشته می شود و ویلیام نیز در یک اقدام فردی و انتقام شخصی توسط یک پلیس مخفی از میان برداشته می شود، از سوی دیگر زنی که با ویلیام و سالیوان همزمان ارتباط داشته صاحب یک دو قلو می شود که متعلق به یکی یا هر دوی آن ها می باشد و اگراین موضوع را نوعی استعاره یا دلالت ضمنی فرض نموده، می توان زن را نشانه و نماد امریکا (مام وطن) دانست و این دوقلو را نیز مظهر خیر و شر دانست که هر دو همزمان در دل امریکا در حال رشد و نمو می باشند و به زودی و با فاصله کم در دنیای امریکایی ها موجودیت پیدا خواهند کرد.
*این یاداشت  بهمن. ۱۳۸۵، در کلاس سینمای امروز جهان استاد گرامی آقای دکتر باقر قهرمانی در دانشکده پردیس هنرهای زیبا ارائه گردیده است.
زهره نبی زاده – کارشناس ارشد سینماوبگردی