آفتاب

A very long engagement نامزدی طولانینامزدی طولانی روایت یک زن جوان (ماتیلدا) است که پس از سه سال با دریافت نامه ای از یکی از همرزمان نامزدش، به دنبال پیدا کردن گمشده خود ( نامزدش مَنچ) که در جبهه های جنگ بوده است، روان می شود.

نامزدی طولانی روایت یک زن جوان (ماتیلدا) است که پس از سه سال با دریافت نامه ای از یکی از همرزمان نامزدش، به دنبال پیدا کردن گمشده خود ( نامزدش مَنچ) که در جبهه های جنگ بوده است، روان می شود. با وجود این که مدارک و شواهد حا کی از کشته شدن منچ در جنگ است، اما ماتیلدا با یک نوع احساس زنانه مطمئن است که وی نمرده است و با کمک یک کارآگاه خصوصی و به دست آوردن مدارکی ازشاهدین و حاضرین در آن جنگ نهایتا او را زنده پیدا می کند در حالی که با نام شخص دیگری در یک آسایشگاه روانی بستری شده وحافظه ی خودرااز دست داده است.
روایت این فیلم مربوط به جنگ جهانی اول می باشد.فیلم با تیلت شدن یک نما ازمتلاشی شدن مجسمه مصلوب مسیح به صورتی که احساس می شود یک بار دیگر مسیح را با وضعی فجیع تر به صلیب کشیده اند شروع می شود و با پن شدن بر روی صحنه ای از جبهه که ویرانی ها ی ناشی از جنگ به تصویر کشیده می شود ادامه می یابد.این فیلم داستان جنگی را تشریح می کند که در آن از حماسه و شهامت و شجاعت خبری نیست، بلکه سراسر نکبت، کشتار، ناجوانمردی، خیانت و ویرانی است و این در تمام سطوح افراد حاضر در این جنگ از سربازان خط مقدم و فرماندهان و حتی فرمانده اصلی جنگ یعنی مارشال پتن قابل مشاهده است. آنچنان که سربازانی که در خطوط مقدم هستند برای فرار از این جنگ وحشتناک حاضر به خودزنی شده و اعضای خود را ناقص نمایند تا از این معرکه فرار کنند برخی دیگر نیز حتی با اعمالی پست سعی می کنند خود را به پشت جبهه ها بکشانند. افرادی که پشت جبهه حضور دارند یعنی خانواده ی همین سربازان نیز در این مصیبت ها شریک اند.
در نهایت این فیلم را می توان در شمار فیلمهای ضد جنگ طبقه بندی کرد که به خوبی جلوه های سیاه جنگ را به نمایش می گذارد. اما با نجات نامزد ماتیلدا و یکی دیگر از کسانی که محکوم به مرگ بودند و بازگشتشان به زندگی می توان بارقه هایی از امید را نیز در این فیلم مشاهده نمود و آنچنان نتیجه گرفت که علی رغم همه کشتارها، مرگ و میرها و خرابی های جنگ، خیانتها و ناجوانمردی ها باید برای بازگشت به زندگی تلاش نمود و به آینده امیدوار بود.
نکته جالب و قابل توجه در این فیلم شیوه ی روایی است که سازنده از آن به شکل جالبی استفاده کرده است. اطلاعاتی که  ماتیلدا از بازگویی یک حادثه، از هرکدام از حاضرین در آن موقعیت به دست می آورد متفاوت است و بدین ترتیب تکرار چندین باره ی یک حادثه نه تنها خسته کننده نیست بلکه ماجرا را جذاب تر می کند و هر بار قطعه ای از پازل گم شدن منچ پیدا می شود و ماتیلدا را یک قدم به پیدا کردن نامزدش نزدیک می کند.
از طرفی دیگر برداشتهای متفاوت از یک واقعه اصل عدم قطعیت را یادآوری می کند یعنی اینکه دیدن یک موضوع از زوایای متفاوت تاویل ها و قضاوت های متفاوت را به دنبال دارد.


*این یاداشت  بهمن. ۱۳۸۵، در کلاس سینمای امروز جهان استاد گرامی آقای دکتر باقر قهرمانی در دانشکده پردیس هنرهای زیبا ارائه گردیده است.
زهره نبی زاده – کارشناس ارشد سینماوبگردی