آفتاب

گردآب در هفتاد کیلومتری جزیره کیشامیرصادقی، مدرس غواصی آزاد در جزیره کیش با انتشار ویدیویی از وقوع گردباد در هفتاد کیلومتری این جزیره خبر داد.

وبگردی