آفتاب

کهکشانها کو زمینم...روز انسان دوستی ، عشق ، محبت پیشکش مردم جهانم آرزوستبا خودم در آستانه روز انسان دوستی می اندیشم که اگر می‌توانستیم در این روز جهان را تغییر دهیم، جهان خاکستری پر خشونت را سبز، نقاشی می کردیم تا وحشت و خشونت پیش روی انسان ها به آرامش و امنیت تبدیل شود. به تعداد همه اسلحه های جهان درخت و گل می کاشتیم. اگر می توانستیم خشم را تبدیل به مهر می کردیم و قلب های جدا از هم را به یکدیگر پیوند می دادیم. اگر می توانستیم تغییر دهیم کلمه نفرت را از واژه نامه ها حذف می کردیم و کلمه عشق و انسانیت را جایگزین می کردیم.

کهکشانها کو زمینم...روز انسان دوستی ، عشق ، محبت پیشکش مردم جهانم آرزوست... این روزها، جهان ناآرام و پر از خشونت و بیماری کرونا به مرهم نیاز دارد؛ مرهمی که شاید اندکی از بار این سختی ها و دردها بکاهد.

در این روز مهم  دوستی باید همه انسان های مهربان و مهروز این کره خاکی تعهد خود را برای مردم تجدید کنند و همه آنانی که در راه این هدف اصیل جان خود را از دست داده اند را به یاد بسپارند.مفهوم بشردوستی عبارتست از اصول اخلاقی که مرتبط با نیکوکاری، مهربانی، همدردی و نظایر آن نسبت به همه مردم جهان است. این مفهوم قدمتی به طول تاریخ دارد، ولی وجه اجتماعی و فراگیر آن را می‌توان جدید و تکامل‌یافته وجه فردی بشردوستی دانست که قدمتش به چند دهه می‌رسد...ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی