آفتاب

کنترل کودک در فضای مجازیاستفاده کودکان از موبایل و تبلت تبدیل به امری غیرقابل اجتناب شده و از آن طرف دردسرهایی را برای والدین جهت کنترل محتوای در دسترس کودکان در فضای مجازی ایجاد کرده است.

فارس


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی