آفتاب

پروتکل های بهداشتی کنکور



معاون بهداشت وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد

 معاون بهداشت وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و گفت: 7 هزار نفر مراقب سلامتی و بهداشت داوطلبین کنکور سراسری هستند.



ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی