آفتاب

پروتکل های بهداشتی کنکورمعاون بهداشت وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد

 معاون بهداشت وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و گفت: 7 هزار نفر مراقب سلامتی و بهداشت داوطلبین کنکور سراسری هستند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی