آفتاب

ویولن زدن جالب و بامزه حامد آهنگی در جوکر!حامد آهنگی یکی از شرکت‌کنندگان فصل جدید برنامه جوکر، برای خنداندن رقبای خود، در بخشی از برنامه جوکر به ویولن‌زنی مشغول شد.

وبگردی