آفتاب

ویدئویی تماشایی از عبور کهکشان راه شیری بر فراز کوه دماوندویدیو عبور کهکشان راه شیری بر فراز کوه دماوند را مشاهده می‌کنید، که این ویدیو از ۷۰۰ عکس تهیه شده و در تمام مدت شب دوربین در حال ثبت تصویر بوده است.

 این ویدئو را محمدرضا دومیری‌گنجی ثبت کرده است.ویدئوها را مشاهده کنید