آفتاب

وقتی که ایرج طهماسب از دست پشه قایم می‌شود!وقتی که پشه یک بازیگر تئاتر را نیش میزند و هملت می‌شود و ایرج هم از دست پشه قایم می‌شود.منبع: خبرآنلاین