آفتاب

نمای دوربین مداربسته از ورود موج انفجار بیروت به منزل مسکونیجام جم منتشر کرد: ساعاتی پیش انفجاری مهیب بیروت رو لرزاند گفته می شود این انفجار قارچی شکل بوده و تا ۱۰ کیلومتر موج انفجار داشته است.

 ساعاتی پیش انفجاری مهیب بیروت رو لرزاند گفته می شود این انفجار قارچی شکل بوده و تا ۱۰ کیلومتر موج انفجار داشته است.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی