آفتاب

نجات معجزه آسای یک زن پس از 30 ساعت از زیر آوار زلزلهزنی که بیش از 30 ساعت زیر آوار زلزله ترکیه مانده بود توسط امداد گران نجات پیدا کرد.


منبع: خبرآنلاین